Hlavným zámerom pripravovanej výstavy fotografických diel Pavla Kajana je prezentácia jeho súčasnej portrétnej a figurálnej tvorby. Vo svojom ateliéri využíva netradičné nástroje na skreslenie vzhľadu fotografovaných subjektov, čím diela vytvára unikátnou technikou. Konečný výsledok jeho ateliérových snímok nijak digitálne neupravuje. Zachytáva nápodobu skutočnosti, v ktorej zobrazuje živé modely vo svedomite vybraných symbolických, farebných odevoch. Renesančné kompozície vytvárajú celky ostrých kontrastov svetla a tieňa pripomínajúce chiaroscuro - techniku veľkých majstrov 16. a 17. storočia Caravaggia  a Rembrandta.  Predmet - figúra v centre pozornosti sa tak vynára z pozadia a dostáva do popredia kompozície.
 Po obsahovej stránke sa venuje trom veľkým celkom – biblickým, mytologickým témam a téme človečenstva prítomnej v oboch vyššie spomenutých. Snaží sa o archetypálne reflexie ľudskosti a ľudskej psychiky cez vizuálne rozprávanie príbehov známych, či menej známych príbehov, to všetko prostredníctvom inscenovanej fotografie portrétovaného. Precíznosť a vysoká kvalita bude prezentovaná nielen vďaka tvorivému procesu, ale aj vďaka samotnému technickému prevedeniu fotografií vyhotovených mokrým procesom, technikou ktorá zaručuje svetelnú stálosť diela. Otvorenie vernisáže v Stredoeurópskom Dome Fotografie bude v Galérii Martina Martinčeka a je naplánované na 11.Január 2023. Predajná výstava potrvá do 28.02. 2023.

Pavol Kajan ( 1976, Slovensko) je priekopníkom v súčasnej portrétnej fotografii. Práve v kategórii inscenovanej fotografie sa dostal do užšieho výberu Kráľovskej ceny za umenie v roku 2019, kde získal aj ocenenie za svoj jedinečný prístup. Systematickosť a základ výstavby svojich kompozícií stavia na poznatkoch štúdia filmovej réžie a divadelného umenia. Každá z jeho fotografických kompozícií je precízne pripravená v jeho ateliéri bez následného digitálneho zasahovania do výsledného obrazu. 

Pavol Kajan má silné zázemie v oblasti hudby a múzických umení, ktoré študoval takmer 8 rokov. Je absolventom Konzervatória v Bratislave, bakalársky titul získal na VŠMU v Bratislave a na Canterbury Christ Church University vo Veľkej Británii, ukončil štúdium na Národnej filmovej a televíznej škole v Beaconsfielde vo Veľkej Británii, kde dosiahol magisterské štúdium. V tomto období objavil svoju vášeň pre vizuálne rozprávanie a kreatívnu výtvarnú fotografiu. Pavol venoval ďalších 7 rokov skúmaniu vizuálneho umenia prostredníctvom experimentovania v rôznych technikách. V roku 2019 boli jeho diela zaradené do užšieho výberu a nominované na Kráľovskú cenu umenia 2019 v Londýne. Získal tak možnosť vystaviť svoje diela, ktoré sa stali súčasťou súkromných zbierok vo Veľkej Británii a Európe. Pavol Kajan sa vrátil späť na Slovensko, kde žije a tvorí v Dolnom Kubíne na Orave.  Pokračuje na svojom celoživotnom projekte o archetypálnych reflexiách ľudskosti a psychiky cez mytologické a sakrálne témy. 
Back to Top